اللهم عجل لولیک الفرج

بـیـا یـــابـن الـحـسـن دورت بـگـردم
بـیـا تـا دسـت خـالـــــی بـر نـگـردم

 
بیا یبن الحسن دردم دوا کن گل تقدیم شمامرا بادیدنت حاجت روا کن

        از آن فیضی که در وقت سحر شــد گل تقدیم شمادلم دیـوانـه بـود دیـوانـه تـر شــد
        ابـا صـالـح مـرا بـا رو سـیـاهـــــــی گل تقدیم شمابـه خـود راهـم بـده بـا یـک نگاهـی
ابـا صـالـح بـــــــــه دام تـو اسـیـرمگل تقدیم شماصـدایـت مـیـزنـم تـا کـــــه بـمـیـرم

    ابـا صـالـح تـو خـوبــی مــن بـدم بـدگل تقدیم شماپنـاهـم ده بـه خـود دستم مکـن رد
         ابـا صـالـح گـــــــدای دوره گـــــردم گل تقدیم شماتـو خـوبـی و گـلــی مـن برگ زردم 

       اباصالح دلم سامان نداردگل تقدیم شما مگر هجران تو پایان ندارد

ابـا صـالـح بـیـا دردم دوا کــــــــــــن گل تقدیم شمامــــرا بـا دیـدنـت حـاجـت روا کـــــن 

  ابـا صـالـح فـقـیـرم مـــــن فـقـیـرم گل تقدیم شمابـده دسـتـی کـــه دامـانـت بـگـیـرم
    ابــا صـالـح گـدایـم مــــــــن گـدایـم گل تقدیم شمابــه جــــان مـادرت بـنـمـا نـگـاهـــم

/ 2 نظر / 18 بازدید
دوستت

سلام وبلاگت خوشمله به منم سر بزن خواستی تبادل لینک کنی لینکم کن و بهم خبر بده ممنونم

پگاه سعادت

سلام.وبلاگ زیبا و پر محتوایی دارید.خوشحال میشم به وب ما هم سر بزنی و نظرتو مطرح کنی..