مدرسه ی یاس نبی

دانش آموزان بسیجی مدرسه ی یاس نبی در سرود 22 هزار نفری

 در روز 22 بهمن شرکت کردند

یاس نبی

شور امت : پاسخ رهبر دهد

عشق هم « الله» و « اکبر» سر دهد

« دیو» را این حرز عمری « دور» کرد

چشم دشمن را «حماسه» کور کرد


دوستت دارمگل تقدیم شما

سرزمین منگل تقدیم شما

دوستت دارمگل تقدیم شما

مهد دین منگل تقدیم شما

دوستت دارم بهترین منگل تقدیم شما

 

مدرسه یاس نبی

گل تقدیم شما

/ 0 نظر / 18 بازدید