آزمون های بسیج دانش آموزی

برگزاری آزمون های پیشرفت تحصیلی(برای تمام مقاطع)
آزمون های پیشرفت تحصیلی در مقاطع ابتدایی، راهنمایی و دبیرستان در سراسر کشور
تعداد مراحل آزمون هابه تفکیک مقطع:

سوم و چهارم ابتدایی:4 مرحله
پنجم و ششم ابتدایی:5 مرحله
راهنمایی و دبیرستان:5 مرحله
آزمون ها

برگزاری کنکورهای مقدماتی سال سوم دبیرستان:

آزمون های مقدماتی مختص دانش آموزان سال سوم دبیرستان( ریاضی، تجربی و انسانی) در 7 مرحله برنامه ریزی شده است.

 برای اطلاع از هزینه سوالی ثبت نام و تاریخ برگزاری آزمون هاو...  به فرمانده واحد مدرسه مراجعه کنید.

برگزاری کنکورهای آزمایشی

آزمون های مقدماتی مختص دانش آموزان دوره های پیش دانشگاهی و سال های قبل و متقاضیان ورود به آزمون های سراسری و آزاد در رشته های ریاضی، تجربی و انسانی در 12 مرحله برنامه ریزی شده است.

 برای اطلاع از هزینه ی ثبت نام و تاریخ برگزاری آزمون هاو...  به فرمانده واحد مدرسه مراجعه کنید.

/ 0 نظر / 28 بازدید