میمونی که به فضا رفت... برای مشاهده نقاشی کودکان در این زمینه کلیک کنید

 

 

میمونی از ایران به فضا رفت

میمون بامزه ای بود که در جنگل های ایران زندگی می کرد.او چهره ای خنده دار داشت و هیچ خالی روی صورتش نبود..
دانشمندان ایرانی به او گفتند که ما به تو مقدار زیادی موز می دهیم و در عوض تو به فضا برو و از آنجا خبرهایی را برای ما بیاور.
میمون پذیرفت و با یک ماهواره به نام پیشگام که دانشمندان ایرانی ساخته بودند به فضا رفت.
او با موجودات فضایی آشنا شد و با ماهواره پیشگام به ایران بازگشت.
دانشمندان ایرانی که دیدند همه ی موزهایش را خورده به او باز هم موز دادند تا بخورد.

/ 0 نظر / 26 بازدید