سخنرانی

:گوش کن شاید جالب باشه برات:
بسم الله الرحمن الرحیم،رب إشرح لی صدری ویسرلی امری وحلل عقده من لسانی یفقهو قولی؛
عموم مردم چرا علی(علیه السلام) رو تنها میذاشتن؟
چون نمی فهمیدن!
و امیرالمومنین(ع) اجازه می داد تا بفهمن.
صبر می کرد تا مردم خودشون بفهمن.

احترام به مردم کفرمردمو درآورده بود.
خوارج گفتن:یاعلی تو میدونستی ما اشتباه کردیم گفتیم
مذاکره با معاویه رو بپذیر؟
 فرمود:بله.   -“پس چرا حرفمونو گوش کردی؟”
علی(ع)چی میگفت؟
من به شما احترا... من کرامت انسانی...    !؟؟!؟
نمی فهمیدن که...
-”یعنی چی؟علی تو سیاست بلدنیستی وایستادی
 مارو نگاه کردی ما اشتباه کنیم؟”
-“من اشتباه نکردم، من از شما تبعیت کردم
 به این معناکه مردمو برسونم به حقیقت.کم کم.”
“برسونی به حقیقت؟؟مملکت از دست رفت که
برسونی به حقیقت؟زودباش توبه کن. !”
امیرالمومنین یه کارایی میکرد و مردمی که خودشونو
میزدن به بیسوادی علت کارای علی(ع) رو نمیفهمیدن
و علی(ع) مردم رو تو زحمت مینداخت.
فرمود: مردم بیاید بریم جنگ با طلحه و زبیر.
-”طلحه و زبیر استانداری میخوان بهشون بده دیگه
جنگ واسه چی؟ ولکن بابا جنگ دردسرداره... .“
 مردم ظرافت های ولایتو همراهی نمیکردن.
شکم.
مردم شکمشون سیر یا گرسنه باشه میگفتن:
“این چیزا مهم نیست. ”


و ولایت ازمردم زیاد جلو نمی زنه، دیکتاتوری نمیکنه؛
     چون بناست ولایت کرامت انسانی رو لحاظ کنه.   
      کرامت انسانی یعنی احترام مردم رو حفظ کردن.
         یعنی مردم خودشون بفهمن.  
         بفهمن علی(ع) رو
          تا ظهور محقق بشه...

/ 1 نظر / 20 بازدید
پریسا

هر چند باری که بهم سر بزنی منم هم میام سر میزنم. بدو بدو بدو که منتظرتم