# گزیده_بیانات_امام_خامنه_ای

انتظار

باید منتظر بود. این نگاه ادیان به پایانِ راهِ کاروان بشرى، نگاه بسیار امیدبخشى است؛ حقیقتاً روحیّه‌ى انتظار و روحیّه‌ى ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 4 بازدید

او با...

مسئله مسئله‌ى هسته‌اى نیست؛ باید همه به این توجّه داشته باشند. نه، مسئله مسئله‌ى دیگرى است؛[ مسئله این است که‌] ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 8 بازدید

1392

      رشدعلمىِ ما امروز در مقیاس منطقه و در مقیاس جهانى خیلى خوب است. عدد مطلقِ رشد ما خوب است، شتاب ... ادامه مطلب
/ 1 نظر / 4 بازدید