# گزیده_بیانات_امام_خامنه_ای

انتظار

باید منتظر بود. این نگاه ادیان به پایانِ راهِ کاروان بشرى، نگاه بسیار امیدبخشى است؛ حقیقتاً روحیّه‌ى انتظار و روحیّه‌ى ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 12 بازدید

1392

      رشدعلمىِ ما امروز در مقیاس منطقه و در مقیاس جهانى خیلى خوب است. عدد مطلقِ رشد ما خوب است، شتاب ... ادامه مطلب
/ 1 نظر / 12 بازدید

تهدید

ما تهدیدهاى مکرّر و مشمئزکننده‌ى دشمنان ملّت ایران را میشنویم؛ پاسخ ما به هرگونه شرارتى علیه ملّت ایران، پاسخى جدّى ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 12 بازدید